logo billbird

BillBird S.A. świadczy usługi przekazu pieniężnego na podstawie zezwolenia nr IP2/2012 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2012r.

 • Jesteśmy liderem w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania należności w Polsce

 • Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla płatności mobilnych

 • Zarządzamy największą siecią usług finansowych i komercyjnych na terminalach POS

 • Dostarczamy rozwiązania biznesowe z zakresu faktur elektronicznych

BillBird S.A. jest drugim po Poczcie Polskiej pośrednikiem w przyjmowaniu od konsumentów wpłat należności dla masowych wystawców rachunków. Aby rzetelnie realizować transakcje w imieniu swoich klientów, musi gwarantować pełne bezpieczeństwo realizowanych usług i skuteczność wewnętrznych procedur.

W 2011 r. BillBird S.A. uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001. Przyznanie tego certyfikatu to nie tylko prestiż, ale też wymierne korzyści dla wszystkich partnerów biznesowych BillBird S.A. Dzięki wdrożeniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, weryfikowanych w ramach procedury certyfikacyjnej, BillBird S.A. może zagwarantować kompleksową ochronę danych i informacji, zarówno generowanych wewnętrznie, jak i powierzonych przez inne podmioty.

Od 2011 r. BillBird S.A. trzykrotnie potwierdziła stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji przechodząc pomyślnie audyty recertyfikacyjne. Aktualnie posiadany przez Spółkę certyfikat zgodności utrzymywanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001 wydany został w dniu 31.08.2020 z terminem ważności do 30.08.2023 r.

Zarząd

 • Jarosław Mikos BillBird
  Jarosław Mikos

  Prezes Zarządu

 • Robert Chmielewski
  Robert Chmielewski

  Członek Zarządu

 • Wiktor Szymański
  Wiktor Szymański

  Członek Zarządu

 • Monika Gaszewska
  Monika Gaszewska

  Członek Zarządu

 • Żaklina Pawlak-Iwińska

  Członek Zarządu

Kariera

Dane spółki

 • BillBird S.A.

  ul. Kamienna 21,
  31-403 Kraków
  tel. 12 293 33 33

  www.billbird.pl
  1. KRS 0000038732
  2. NIP 6762165116
  3. REGON 357218403

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 490 368,00 zł, opłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Hajnus                                                     email: dane.osobowe@billbird.pl