logo billbird

BillBird S.A. świadczy usługi przekazu pieniężnego na podstawie zezwolenia nr IP2/2012 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2012r.

 • Jesteśmy liderem w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania należności w Polsce

 • Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla płatności mobilnych

 • Zarządzamy największą siecią usług finansowych i komercyjnych na terminalach POS

 • Dostarczamy rozwiązania biznesowe z zakresu faktur elektronicznych

BillBird S.A. jest drugim po Poczcie Polskiej pośrednikiem w przyjmowaniu od konsumentów wpłat należności dla masowych wystawców rachunków. Aby rzetelnie realizować transakcje w imieniu swoich klientów, musi gwarantować pełne bezpieczeństwo realizowanych usług i skuteczność wewnętrznych procedur.

W 2011 r. BillBird S.A. uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001. Przyznanie tego certyfikatu to nie tylko prestiż, ale też wymierne korzyści dla wszystkich partnerów biznesowych BillBird S.A. Dzięki wdrożeniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, weryfikowanych w ramach procedury certyfikacyjnej, BillBird S.A. jako może zagwarantować kompleksową ochronę danych i informacji, zarówno generowanych wewnętrznie, jak i powierzonych przez inne podmioty.

W czerwcu 2014 r. oraz ponownie w czerwcu 2017 r. BillBird S.A. potwierdziła stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji przechodząc pomyślnie audyty recertyfikacyjne. Aktualnie posiadany przez Spółkę certyfikat zgodności utrzymywanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001 wydany został w dniu 31.08.2017 z terminem ważności do 31.08.2020 r.

Zarząd

 • Jarosław Mikos BillBird
  Jarosław Mikos

  Prezes Zarządu

 • Wojciech Włodarczyk BillBird
  Wojciech Włodarczyk

  Członek Zarządu

 • Wiktor Szymański
  Wiktor Szymański

  Członek Zarządu

 • Robert Chmielewski
  Robert Chmielewski

  Członek Zarządu

 • Marcin Drozdowski
  Marcin Drozdowski

  Członek Zarządu

 • Grzegorz Łapiński
  Grzegorz Łapiński

  Członek Zarządu

Kariera

W BillBird S.A. wierzymy, że najważniejsi są ludzie. Sukces osiągamy dzięki wartościom, które wnoszą do naszej firmy oraz przyjacielskim relacjom w pracy. Jesteśmy zespołem profesjonalistów. Łączy nas radość z pracy i wspólna pasja działania. Dopełnieniem jest połączenie kilkuletniego doświadczenia, profesjonalizmu, innowacyjności i dynamicznego rozwoju zgodnego ze strategią naszej firmy. Stale poszukujemy nowych inspiracji, dzięki uczciwemu podejściu do biznesu tworzymy przyszłość.

Dołącz do zespołu BillBird S.A. wysyłając swoją aplikacje na adres:
rekrutacja@billbird.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją dot. ochrony danych osobowych – informacja dostępna jest tutaj oraz dopisanie w przesyłanych dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej „Administratorem”, na potrzeby prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Moja zgoda dotyczy wszystkich danych osobowych, które zostały przeze mnie podane (w szczególności w CV), a których Administrator nie może przetwarzać na innej niż zgoda podstawie. Wyrażam również zgodę na kierowanie przez Administratora zapytań do obecnych lub byłych moich pracodawców lub zleceniodawców lub współpracowników, związanych z moją karierą zawodową i przetwarzanie danych tak pozyskanych, również na potrzeby realizacji wskazanych procesów rekrutacyjnych. W dowolnym momencie mogę cofnąć moją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Dane spółki

 • BillBird S.A.

  ul. Kamienna 21,
  31-403 Kraków
  tel. 12 293 33 33

  www.billbird.pl
  1. KRS 0000038732
  2. NIP 6762165116
  3. REGON 357218403

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 490 368,00 zł, opłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Hajnus                                                     email: dane.osobowe@billbird.pl