Dla akcjonariuszy

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz piąty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Fifth Call to Submit Shares

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz czwarty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Fourth Call to Submit Shares

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz trzeci każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Third Call to Submit Shares

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz drugi każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Second Call to Submit Shares

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Z uwagi na wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa pomiędzy Spółką a mBank S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta dnia 23.09.2020 r.
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz pierwszy każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

First Call to Submit Shares