Kontakt

Dane spółki

 • BillBird S.A.

  ul. Kamienna 21,
  31-403 Kraków
  tel. 12 293 33 33

  www.billbird.pl
  1. KRS 0000038732
  2. NIP 6762165116
  3. REGON 357218403

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 490 368,00 opłacony w całości

W celu zgłoszenia reklamacji,

prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

 • Jestem osobą zgłaszającą reklamację
  w przypadku reklamacji innych niż rachunek
 • Jestem posiadaczem rachunku - Klientem
 • Podanie adresu e-mail jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dostarczenie pocztą elektroniczną zarówno: 1) odpowiedzi na reklamację, jak i 2) samego potwierdzenia złożenia reklamacji.

 • Przeciągnij plik tutaj
  lub
  Wybierz plik
  Maksymalna wielkość pliku: 5MB