Aktualności

Polacy szukają nowych sposobów płacenia rachunków

Polacy szukają nowych, wygodniejszych sposobów płacenia rachunków: okienka na poczcie i w banku tracą na rzecz innych miejsc i Internetu. Już 44 procent Polaków płaci jakieś rachunki przez Internet, co trzeciemu z ankietowanych przez Millward Brown na zlecenie BillBird S.A., zdarza się opłacać rachunkistacjonarnie w innych miejscach niż poczta i bank, np. w kasie sklepu lub w BOK-u dostawcy usług. Według danych BillBird, tylko za pośrednictwem Moje Rachunki, Polacy opłacają średnio ponad milion rachunków miesięcznie.

Czterech na dziesięciu Polaków płacących rachunki dostaje od dostawców usług faktury elektroniczne. W ciągu ostatniego roku udział e-faktur w płatnościach wzrósł o 11 procent. Z najnowszych badań Instytutu Millward Brown (zamówionych przez BillBird) wynika, że co druga wystawiana w Polsce faktura za Internet i telefon komórkowy jest dokumentem elektronicznym. W tradycyjny sposób wystawiane są najczęściej rachunki za prąd, czynsz i gaz, ale i tutaj wzrost udziału e-faktur w ciągu ostatnich miesięcy jest bardzo wysoki.

Proporcje udziału faktur elektronicznych i faktur papierowych w konkretnych rachunkach:

Większości badanych, którzy opłacają rachunki tradycyjnie, czyli w placówkach poczty lub banku, zajmuje to do 30 minut w skali miesiąca, ale co piąta osoba poświęca na ten cel od 30 minut do godziny. Badani deklarują, że potencjalnie  zaoszczędzony  na opłacaniu rachunków czas najczęściej przeznaczyliby na obowiązki domowe, zakupy lub spędzenie czasu z rodziną.

Rachunki domowe są traktowane przez Polaków poważnie: większość badanych nie lubi spóźniać się z płatnościami, 75 procent deklaruje, że płaci rachunki uwzględniając termin płatności lub od razu po ich otrzymaniu, nawet kosztem „urwania się z pracy”.  Co piąty Polak płaci rachunki wtedy „kiedy ma pieniądze”.

Badania przeprowadzone na zlecenie BillBird S.A. potwierdziły, że rachunki wciąż pochłaniają znacząca część dochodów Polaków: najczęściej na pokrycie kosztów rachunków respondenci przeznaczają od 25 do 50% swoich miesięcznych dochodów netto. Co dziesiąta osoba powyżej 60 lat przeznacza na ten cel aż 50-70% dochodów.

Badaniewykonane przez MillwardBrown na zamówienie BillBird S.A., przeprowadzone na ogólnopolskiej grupie kwotowo-losowej, reprezentatywnej dla osób w wieku 15+; warstwowanej pod względem demograficznym i lokalizacji terytorialnej. Przeprowadzono 737 wywiadów z osobami płacącymi rachunki. Metodologia CAPI, badanie typu Omnibus, czas realizacji 28 sierpnia – 1 września 2015.

BillBird S.A.  jest częścią korporacji IGT – globalnego potentata na rynku technologii informatycznych.  Klientom biznesowym udostępnia platformę do zarządzania procesem e-fakturowania www.mojerachunki.pl. BillBird S.A. wspiera w obsłudze e-faktur firmy z różnych sektorów, m.in. z branży telekomunikacyjnej, kolejowej  i motoryzacyjnej. Firma posiada certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001.