Aktualności

Już prawie połowa Polaków płaci rachunki w sieci

W ciągu ostatnich dwóch lat poczta przestała być najpopularniejszym miejscem dokonywania opłat za rachunki domowe, ten sposób płatności wybiera zaledwie 33 procent Polaków. Dynamicznie wzrasta natomiast liczba osób, które dokonują płatności przez Internet. Prawie połowa ankietowanych przez Millward Brown na zlecenie BillBird S.A. przyznaje, że wybiera elektroniczną formę płatności za rachunki domowe. W ciągu dwóch lat płatności przez Internet zajęły pozycję lidera i obecnie stanowią 46 procent, zaś w 2014 tę formę płatności deklarowało ledwie 27 procent badanych.

Poczta jako miejsce dokonywania płatności pozostaje najpopularniejsza przede wszystkim wśród osób starszych (zwłaszcza powyżej 60 r.ż.) oraz tych z niższym wykształceniem (podstawowe, zawodowe). Na rzecz płatności elektronicznych tracą również inne formy płatności naziemnych tj. płatności w kasie banku (z 25 do 15%), w punkcie usługodawcy – BOK (z 11 do 6%). Na stałym poziomie utrzymują się natomiast płatności dokonywane w kasie sklepu lub w samodzielnym punkcie finansowym np. „Moje Rachunki” (ich łączny udział w rynku to ok. 8%, na przestrzeni dwóch lat - wzrost o 1 punkt procentowy).

Płatności elektroniczne wybierają natomiast głównie osoby do 40 lat oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych miast. Główne powody, które motywują Polaków do tej formy płatności to przede wszystkim wygoda (wskazywana przez 63% badanych), a także oszczędność czasu (44%) i pieniędzy (42%).

Płatności internetowe dokonywane są praktycznie za wszystkie rodzaje rachunków domowych, ale największy ich odsetek występuje w przypadku rachunków za Internet (64% wszystkich rachunków za Internet płacone jest w ten sposób), telefon komórkowy (56%) i telewizję kablową/cyfrową (54%).

Dominującą formą płatności przez Internet jest dokonywanie przelewu za pośrednictwem strony internetowej banku (93%). Stopniowo coraz popularniejsze stają się jednak specjalne narzędzia (aplikacje i strony internetowe) do zarządzania płatnościami. Obecnie 9% ankietowanych deklaruje regularne korzystanie z nich, a 29% ma świadomość istnienia takich narzędzi.

Wraz ze wzrostem popularności elektronicznych form płatności rośnie również popularność faktur elektronicznych – ich otrzymywanie deklaruje aż 45% ankietowanych (wzrost o 17% w ciągu dwóch lat). 


Badanie wykonane przez Millward Brown na zamówienie BillBird S.A., przeprowadzone na ogólnopolskiej grupie kwotowo-losowej, reprezentatywnej dla osób w wieku 15-75; warstwowanej pod względem demograficznym i lokalizacji terytorialnej. Przeprowadzono 710 wywiadów z osobami płacącymi rachunki. Metodologia CAPI, badanie typu Omnibus, czas realizacji 5-9 sierpnia 2016.