Informacje prawne

Administratorem serwisu billbird.pl jest BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adresem przy ulicy Wielickiej 28b bud.C, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038732, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.490.368 zł, wpłacony w całości, NIP 676-21-65-116 („BillBird”).

Wszelkie informacje zamieszczone w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto, stanowiąc serwis o charakterze jedynie informacyjnym, nie dochodzi w nim do przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem udostępnionego on-line formularza reklamacyjnego. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych udostępniona jest pod formularzem.

Nazwy Moje Rachunki, Moje Przekazy, Moje Doładowania wraz z odpowiadającymi im logotypami są znakami towarowymi (słowno – graficznymi), do których prawa ochronne przysługują BillBird. Wszystkie inne nazwy oraz logotypy przedsiębiorców, osób prawnych, produktów lub usług pojawiające się w serwisie billbird.pl są używane jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi, do których prawa ochronne przysługują właściwym podmiotom.

Do treści serwisu billbird.pl stosuje się przepisy chroniące dobra osobiste, własność przemysłową, bazy danych oraz przedmiot prawa autorskiego. Powielanie informacji i danych, w tym materiałów graficznych jest zabronione, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Serwis billbird.pl może zawierać hiperłącza (linki) do innych stron internetowych. BillBird nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których można uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej.

W granicach dopuszczonych przez przepisy prawa BillBird nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, a także za jakiekolwiek szkody spowodowane stosowaniem tych informacji, jak też niemożności korzystania z serwisu, czy też braku dostępu do niego.

Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści serwisu billbird.pl, kierując swoje uwagi lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.