Aktualności

BillBird instytucją płatniczą

Firma BillBird S.A., lider w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania należności,  uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Uzyskane 20 grudnia 2012 roku zezwolenie KNF dowodzi wiarygodności BillBird S.A. jako dostawcy usług finansowych.

BillBird S.A. – jako jeden z pierwszych trzech przedsiębiorców w Polsce – pozytywnie przeszedł wielomiesięczną procedurę weryfikacji i uzyskał formalnie status instytucji płatniczej. To dowód na to, że rynkowy lider spełnia surowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i stabilności finansowej. 

Od momentu uzyskania zezwolenia i po dokonaniu zawiadomienia KNF, BillBird S.A., jako instytucja płatnicza, może świadczyć usługi płatnicze w zakresie przekazu pieniężnego, przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agentów, na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Ponadto, w związku z otrzymanym zezwoleniem, działalność firmy będzie podlegać nadzorowi KNF.

Przyznanie BillBird S.A. zezwolenia stanowi kolejny dowód tego, jak wielką wagę firma przykłada do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa świadczonych usług. Już w 2011 roku ten fakt potwierdziło uzyskanie certyfikatu ISO 27001.