Aktualności

BillBird – firma dobrze widziana!

BillBird S.A. znalazł się wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”. W prowadzonym od lat przez BCC konkursie nagradzane są firmy prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzące wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Wśród kryteriów oceny jest również skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, oraz polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia.   

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, gospodarzami spotkania byli: Witold Zaraska, honorowy Przewodniczący Rady Głównej BCC, Paweł Łukasiak, Przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Paweł Oksanowicz, członek Kapituły, prowadzący uroczystość, ks. Andrzej Sikorski, członek Kapituły, prezes Fundacji "Być Bardziej". Tytuły przyznano 29 firmom. BillBirda reprezentował Przemysław Płudowski. 

http://www.bcc.org.pl/uploads/media/Nagrodzeni_FDW_2014.pdf