Aktualności

Nowy regulamin

Szanowni klienci, informujemy że od 16.12.2015 uległ zmianie Regulamin Usługi Przekazu Pieniężnego. Aktualna treść Regulaminu dostępna http://www.billbird.pl/uploads/files/Regulamin_Uslugi_Przekazu_Pienieznego.pdf.